Regulamin sklepu


Postanowienia ogólne.
Sklep internetowy www.SYLVEA.PL prowadzonym przez Sylwia Nawrot
Dane kontaktowe
1) SYLVEA Sylwia Nawrot
Ul. 11 Listopada 115, 28 - 300 Jędrzejów
NIP 6562094512 
REGON 381608019
nr konta bankowego BGŻ BNP PARIBAS 58160014621874339990000001
telefon: 791325277 
adres e mail: sylvea.sklep@gmail.com


Klient - pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych dokonująca u sprzedającego zakupu.
Konsument - klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z SYLVEA.pl nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową  w szczególności osoba, która składa zamówienie w sklepie.
Koszyk - lista produktów sporządzona na podstawie wyborów kupującego.
Kupujący- osoba jak i klient 
Zamówienie - złożone oświadczenie woli klienta za pośrednictwem sklepu internetowego SYLVEA.pl, określające ilość oraz rodzaj towaru znajdującego się w asortymencie, sklepu internetowego SYLVEA.pl. W chwili składania zamówienia sposób zapłaty, podanie adresu dostarczenia zakupionego towaru, miejsce wydania towaru, oraz dane osobowe klienta stanowiące złożenie SYLVEA.pl Przez klienta zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego SYLVEA.pl towarów będących przedmiotem zamówienia.
Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu są nowe.
Do korzystania ze sklepu internetowego, przeglądania asortymentu oraz składania zamówień niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych:
1 posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do internetu.
2 posiadanie przeglądarki internetowej
3 posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e mail
4 umowa zawierana jest w języku polskim zgodnie z polskim prawem i regulaminem na terenie Polski’

Ceny podane w sklepie są podane w zł i są cenami brutto (zawierają podatek vat)
Klient korzystający ze sklepu internetowego jest zobowiązany :
1 korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszego Regulaminu
2 korzystanie ze sklepu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych osób 
3 niedostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym
4 korzystanie ze sklepu internetowego nie zakłócający jego funkcjonowanie 
5 korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego wszelkie kopiowanie bez zgody właściciela sklepu
internetowego jest zabronione.
6 niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam)
Rejestracja i logowanie do sklepu internetowego 
1 zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu
2 klient może przeglądać asortyment sklepu internetowego bez zakładania konta klienta
3 klient może zarejestrować konto klienta na stronie głównej sklepu internetowego pod adresem http://www.sylvea.pl/login?back=my-account.
4 zarejestrowanie konta klienta w sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji podanie adresu poczty elektronicznej (e mail ) oraz hasła w celu dokonania rejestracji konta klienta. W celu rejestracji konta klienta sklepu internetowego wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu a także wyrażenie przez klienta zgody na przetwarzanie jego danych  osobowych podanych podczas rejestracji , oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia konta klienta oraz, realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, konieczne w celu założenia Konta Klienta.
5 po wypełnieniu formularza zarejestruj się należy nacisnąć przycisk ,, Zarejestruj ,, się
6 po zarejestrowaniu konta klienta, klient może zalogować się do sklepu podając podczas rejestracji adres poczty elektronicznej i hasło.
Klient może wypowiedzieć umowę w każdej chwili bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w szczególności poprzez przesłanie poczty elektronicznej na adres sylvea.sklep@gmail.com lub w formie pisemnej na adres: 11 Listopada 115, 28-300 Jędrzejów żądania usunięcia konta klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w sklepie internetowym.
Składanie zamówień  
W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www. SYLVEA.pl wykonać czynności:
1 skompletować zamówienie
2 wybrać obszar oraz sposób dostawy
3 sposób płatności 
4 wypełnić formularza zamówienia 
5 zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk ,, zamawiam,, 
6 naciśnięcie na przycisk ,, kupuję,, oznacza złożenie przez klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty
7 klient kompletuje zamówienie korzystając z wirtualnego koszyka przez naciśnięcie ,,dodaj do koszyka,,
8 dokonuje wyboru dostawy
9 wybiera sposób zapłaty za towar

  1. przelew tradycyjny

  2. przelew online

  3. płatność przy odbiorze

10 wypełnia formularz kontaktowy
1 imię nazwisko
2 adres dostawy nr telefonu
3 adres poczty elektronicznej

Informacja o kosztach towaru oraz dostawy są każdorazowo podawane na stronie internetowej sklepu 
W trakcie składania zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku ,,zamawiam,,
klient ma możliwość modyfikowania zamówienia .
Po złożeniu przez klienta zamówienia zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem,
złożeniem zamówienia i przyjęciem do realizacji.
Z chwilą otrzymania wiadomości od www.SYLVEA.pl z potwierdzeniem otrzymania zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży a SYLVEA.pl.
Potwierdzenie, udostępnienie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie klientowi wiadomości elektronicznej.

odbiór osobisty jest bezpłatny w siedzibie firmy pod adresem

ul 11 Listopada 115, 28-300 Jędrzejów po uprzedni umówieniu się telefonicznie nr 791325277


Prawo odstąpienia od umowy
Zgodnie z artykułem 27 ustawy  z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta
( Dz.U.z 2017r.poz. 683 z póz. zm) konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art 33, art 34 Prawa Konsumenckiego. Sprzedający potwierdzi klientowi na podany adres e mail otrzymanie o odstąpieniu  od umowy. W przypadku od odstąpienia od umowy - umowa uważana jest za niezawartą. Konsument ma obowiązek w ciągu 14 dni zwrócić towar. Konsument odsyła towar na własny koszt. Zwrot płatności nastąpi takimi samymi sposobami jakie ma klient 
Sklep internetowy www.SYLVEA.pl może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy otrzymanych przez klienta do chwili otrzymania fizycznie towaru z powrotem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może nastąpić w formie pisemnej na adres

11 Listopada 115, 28-300 Jędrzejów lub w formie elektronicznej na adres sylvea.sklep@gmail.com

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza  konieczny do stwierdzenia charakteru cech funkcjonowania produktu.

Jeżeli klient wybrał inny sposób dostawy niż najtańszy w sklepie  internetowym .Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów.  Konsument ponosi koszty zwrotu produktu.

Reklamacje

Reklamacje można składać w formie elektronicznej na adres : sylvea.sklep@gmail.com

  1. proszę podać informacje co jest przedmiotem reklamacji

jakiego rodzaju wady, uszkodzenia wystąpiły

proszę o wskazanie daty, okoliczności powstania wady.

  1. po otrzymaniu informacji sklep ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji od dnia złożenia, proszę o podanie dokładnego adresu ułatwi to kontakt z państwem


Newsletter
Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez www.SYLVEA.pl. Wysyłany jest wyłącznie do klientów, którzy zamówili Newsletter, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia i wyrazili zgodę na podany adres poczty e mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r poz.1422). W ramach usługi Newsletter za pośrednictwem poczty elektronicznej  wysyłana jest na adres klienta w formie listu elektronicznego ( e mail). Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów ofertach promocyjnych. Newsletter wysyłany jest bezpłatnie i klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Formularz odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

SYLVEA Sylwia Nawrot

ul. 11 Listopada 115,

28 - 300 Jędrzejów,

sylvea.sklep@gmail.com

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik 2.

SYLVEA Sylwia Nawrot

ul. 11 Listopada 115,

28 - 300 Jędrzejów,

sylvea.sklep@gmail.com
Formularz odstąpienia od umowy


Ja/My(*) ……………………………………………………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) ……………………………………………………..

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ………………………………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)…………………………………………………………………….

Adres konsumenta(-ów)………………………………………………………………………………..


……………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów)Data ……………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.